Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Urząd Miasta Opole

Naszym zadaniem była realizacja budowy centralnego systemu zabezpieczeń firewall wraz z systemem ochrony treści na styku sieci dla poczty elektronicznej oraz stron www.

Zakres zadania objętego umową obejmował:

  • Wykonanie projektu technicznego centralnego styku z Internetem, wraz z dostępem z zewnętrznych jednostek Urzędu, w oparciu o połączenia VPN;
  • Dostawę i wdrożenie centralnego firewalla w oparciu o klaster dwóch urządzeń JUNIPER SSG 520M;SH, wraz z implementacją polityk bezpieczeństwa;
  • Dostawę i wdrożenie systemu zabezpieczeń ochrony ruchu WWW/HTTP/FTP/ URL/MMC na styku sieci dla 600 użytkowników w oparciu o Trend Micro IWSS E
  • Dostawę i wdrożenie konsoli zarządzającej systemem Trend Micro;
  • Przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń dla administratorów z technologii JUNIPER;

W ramach umowy świadczony jest serwis gwarancyjny i wsparcie inżynierskie zaimplementowanych technologii.

Referencje:

Um-Opole_Firewall_20042010001