Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Uniwersytet Wrocławski

Realizacja projektu unijnego „Otwarty Uniwersytet. Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa do informacji elektronicznej”.

Zadaniem naszych inżynierów była dostawa i montaż urządzeń sieciowych Juniper wraz ze szkoleniem pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo projekt obejmował również dostawę serwerów IBM Blade, macierzy IBM Storwize V7000 oraz wirtualizację infrastruktury.

Referencje:

ref-uw