Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

W drodze przetargu publicznego, zostaliśmy wybrani przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu do realizacji projektu pn.: ,,Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”. Zadanie, współfinansowane przez Unię Europejską, obejmowało dostawę sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz rozbudowę serwerowni i oparte było o rozwiązania firm IBM, Microsoft oraz APC.