Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Ultimo SA

Projekt i wykonanie wysokowydajnej sieci LAN wraz z modernizacją oraz uporządkowaniem logicznej i fizycznej infrastruktury w celu diametralnego zwiększenia wydajności sieci.

Celem projektu było również wyeliminowanie ryzyka związanego z występowaniem pojedynczych punktów awarii. Prace mają przygotować sieć pod wdrożenie architektury NAC. Wraz z projektem zrealizowaliśmy dostawę 20 przełączników serii EX firmy Juniper Networks.