Naważniejsze projekty z ostatnich lat

TIM SA

Dla TIM, spółki notowanej na GPW w Warszawie, zrealizowaliśmy projekt budowy środowiska wirtualnego wraz z wdrożeniem.

Koncepcja zakładała stworzenie dwóch redundantnych centrów przetwarzania w oparciu o rozwiązania firm IBM oraz VMware. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i funkcjonalności sieci w środowisku wirtualnym w projekcie zaimplementowano oprogramowanie Cisco Nexus 1000V.

Zadanie obejmowało kompleksowe zaprojektowanie, wdrożenie oraz przeniesienie serwerów fizycznych na platformę VMware vSphere ESX.

Kolejnym etapem projektu było zbudowanie centrum zapasowego, wyposażonego w identyczny sprzęt oraz oprogramowanie, jak w centrum podstawowym. Aby sprostać założonym, krytycznym czasom niedostępności danych oraz usług, wykorzystano oprogramowanie VMware SRM zapewniające wysoką dostępność na poziomie serwerowni. W zastosowanym rozwiązaniu, w przypadku awarii jednego z centrów przetwarzania danych, jego rolę automatycznie przejmuje drugie.

Referencje:

 

Image