Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Dostawa i konfiguracja infrastruktury sieciowej obejmującej 90 przełączników Juniper EX4500, EX4200 oraz EX2200, SRX-y oraz system zarządzający – 100 licencji.

Ponadto zrealizowaliśmy dostawę i wdrożenie macierzy IBM Storwize V7000, a także zwirtualizowaliśmy środowisko serwerowe u Klienta.

Referencje:

SO-W-w_JuniperEX_12-2012001