Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Radio Wrocław

Dla Radia Wrocław zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków unijnych p.n. „Tu Polskie Radio Wrocław…” upowszechnianie dziedzictwa kulturowego zdigitalizowanych zasobów archiwum dźwiękowego Radia Wrocław.

Zadanie zakładało budowę redundantnej serwerowni, w ramach której dostarczyliśmy i skonfigurowaliśmy 4 serwery IBM x3550, macierz dyskową SAN (IBM Storwize V7000), bibliotekę taśmową IBM TS3200, przełączniki SAN oraz LAN. Projekt obejmował również dostawę i konfigurację oprogramowania: systemów operacyjnych dla serwerów, systemu bazodanowego, platformy wirtualizacyjnej VMware vSphere 5.x oraz systemu kopii zapasowych.

Referencje:

ref-rw