Naważniejsze projekty z ostatnich lat

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W ramach zadań inwestycyjnych spółka Prosystem, na zlecenie generalnego wykonawcy Asseco Poland S.A., wykonała dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wdrożenie rozwiązania ochrony Data Center Grupy w oparciu o wysokowydajną platformę Juniper SRX 3600.

W ramach powyższego projektu zapewniono: uruchomienie funkcji firewall oraz IPS, a także redundancji rozwiązania poprzez zastosowanie klastra dwóch urządzeń SRX3600; wdrożenie rozwiązania ochrony styku sieci Internet w postaci klastra dwóch urządzeń Juniper SRX 240 wraz z implementacją funkcjonalności ochrony przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakami warstwy aplikacji; wdrożenie systemu centralnego zarządzania i monitorowania dla powyższych systemów bezpieczeństwa w postaci klastra aplikacji Juniper NSM oraz urządzenia Juniper STRM do analizy zdarzeń.