Usługi

Usługi realizowane przez Prosystem poprzedzone są zawsze wnikliwą analizą zarówno bieżącego stanu infrastruktury teleinformatycznej Klienta, jak i docelowej architektury. Świadczymy usługi konsultingowe, outsourcingowe (desktop outsourcing, application outsourcing i business process outsourcing), prowadzimy również szkolenia autorskie, których celem jest zdobycie praktycznych umiejętności w wykorzystywaniu nowych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie Klienta.

Ponadto, projektujemy i integrujemy:

  • wydzielone sieci zasilające urządzenia komputerowe
  • systemy zasilania awaryjnego i kontroli dostępu
  • systemy sygnalizacji włamania i napadu
  • systemy rejestracji czasu pracy oraz monitoringu wizyjnego
  • systemy wykrywania i gaszenia pożaru