Systemy zarządzania i pracy grupowej

Systemy zarządzania infrastrukturą sieciową i bezpieczeństwem

Zintegrowane systemy zarządzające infrastrukturą sieciową poprawiają ogólną wydajność sieci, ale też w znacznym stopniu ograniczają koszty administracyjne i ułatwiają rozwiązywanie problemów. Naszą ofertę w tym zakresie tworzą: Junos Space firmy Juniper Networks oraz Panorama firmy Palo Alto Networks.

Usługi katalogowe oraz zarządzanie tożsamością

W zakresie usług katalogowych oraz zarządzania tożsamością użytkowników oferta Prosystem obejmuje produkt firmy Microsoft – Active Directory Domain Services.

Zintegrowane systemy pocztowe i praca grupowa

Microsoft Exchange Server umożliwia pracownikom dostęp do wszystkich środków komunikacji – w tym poczty głosowej, faksów i wiadomości e-mail – z jednej skrzynki odbiorczej i uniknięcie konieczności utrzymywania odrębnych systemów.