Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Ministerstwo Finansów

Realizacja wdrożenia centralnego systemu antywirusowego dla resortu Finansów, obejmującego kompletną ochronę antywirusową dla wszystkich jednostek resortu Finansów, Urzędów Skarbowych, Izb Skarbowych (ponad 700 lokalizacji) na terenie całego kraju.

W ramach kontraktu przeprowadziliśmy także wdrożenie farmy serwerów dla ochrony antywirusowej dla 66 000 użytkowników podległych MF oraz wdrożyliśmy centralny system zarządzania ochroną antywirusową. Ponadto przeszkoliliśmy administratorów z wszystkich województw z wdrożonych technologii.

W ramach Projektu „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów”, Ministerstwo Finansów zleciło nam dostarczenie oprogramowania Trend Micro Deep Security do ochrony antywirusowej środowisk wirtualnych VMware wraz z wykonaniem projektu technicznego, konfiguracją i wdrożeniem, przeszkoleniem administratorów i świadczenie obsługi technicznej dla dwóch głównych ośrodków przetwarzania danych MF.

Dla Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zrealizowaliśmy projekt obejmujący zarządzanie obsługą centralnego systemu antywirusowego. Kontrakt został zakończony w styczniu 2018r.

Referencje: