Sektor publiczny i rządowy

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
 • EMC – Instytut Medyczny
 • Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia
 • Izba Celna w Gdyni
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
 • Ministerstwo Finansów
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Opolski Urząd Wojewódzki
 • Sąd Apelacyjny w Poznaniu
 • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 • Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
 • Sąd Okręgowy w Świdnicy
 • Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków
 • Śląski Urząd Wojewódzki
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
 • Urząd Miasta Legnica
 • Urząd Miejski w Nysie
 • Urząd Miasta Olsztyn
 • Urząd Miasta Opole
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław
 • Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu