Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

W wyniku przetargu publicznego, zostaliśmy wybrani przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN na wykonawcę projektu budowy redundantnego środowiska HA w oparciu o 3 serwery typu Blade , Fujitsu PY BX924 S4, przełącznik sieciowy HP 4208vl/J8773A oraz router.

Przedmiotem kontraktu była również rozbudowa współdzielonej macierzy dyskowej Fujitsu Eternus DX90 S2 wraz z wdrożeniem. Ważnym elementem było wydzielenie styku sieci Internet, w którym, w oparciu o firewall Juniper SRX 240H2, uruchomione zostały mechanizmy filtracji treści sieciowej, polityki bezpieczeństwa oraz podział na strefy bezpieczeństwa. W ramach prac zostały zaproponowane także mechanizmy redundancji dla wybranych komponentów sieciowych w celu zapewnienia ciągłości działania usług.