Sposób realizowania projektów

Prosystem posiada rozbudowaną bazę logistyczną i serwisową, które gwarantują naszym Klientom sprawną obsługę na najwyższym poziomie. Dysponujemy własnym sprzętem serwisowym począwszy od serwerów, poprzez macierze, dyski, na urządzeniach sieciowych i firewallach kończąc.

Taki potencjał i różnorodność zasobów umożliwia odwzorowanie środowiska informatycznego Klienta w naszych warunkach w przypadku konieczności rozbudowy konfiguracji u Klienta, czy też nanoszenia poprawek w systemie informatycznym. Dzięki temu możemy testować bardziej zaawansowane rekonfiguracje w pierwszej kolejności u siebie, a następnie bezpiecznie realizować je w środowisku produkcyjnym u Klienta, co eliminuje całkowicie zagrożenie wystąpienia jakiejkolwiek awarii.

Takie podejście do modernizacji środowiska informatycznego u Klienta gwarantuje ciągłą i niezakłóconą pracę całego przedsiębiorstwa, a także możliwość bezpiecznego wdrażania wszelkich poprawek w systemie, bez zagrożenia utraty posiadanych danych. Oszczędza również czas i zaangażowanie we wdrożenie kluczowych dla firmy pracowników.

Nasi architekci rozwiązań tworzą również własne środowiska informatyczne, zgodne z wymaganiami i potrzebami Klientów, które mogą być przez nich testowane przed ewentualną decyzją o zakupie. Daje to pewność Klientowi, że funkcjonalność zakupionego rozwiązania jest w pełni zgodna z jego wyobrażeniami i specyfiką działania przedsiębiorstwa.