Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Dwa znaczące projekty dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, współfinansowane przez Unię Europejską, zostały powierzone naszym inżynierom: „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci oraz „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”.

W ramach pierwszego zadania dostarczyliśmy i skonfigurowaliśmy macierz dyskową IBM Storwize V7000 Unified o efektywnej pojemności 300 TB, serwer sterujący macierzą, serwer WWW oraz 12 stacji roboczych. Rozwiązanie to pozwoliło na digitalizację najcenniejszych zasobów pochodzących z największego księgozbioru zabytkowego na ziemiach polskich i jednocześnie zapewniło szeroki dostęp do ich cyfrowych wersji szerokiemu gronu odbiorców.

Druga część projektu pn. „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”, dotyczyła digitalizacji materiałów dydaktycznych. Przedmiotem zamówienia, realizowanego dla Uniwersytetu Wrocławskiego była dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu serwerowo-macierzowego oraz sieciowego, licencji na oprogramowanie, a także wsparcia technicznego i szkoleń dla pracowników. W ramach tego zadania dostarczyliśmy i skonfigurowaliśmy macierze dyskowe IBM Storwize V7000 oraz IBM Spectrum Scale, która jest rozwiązaniem do inteligentnego zarządzania backupem i pamięcią masową. Przedmiotem dostawy były również: serwer kasetowy Lenovo Flex System, oprogramowanie do wirtualizacji VMware vSphere6 Enterprise Plus, biblioteka taśmowa TS 4300, przełączniki IBM SAN 24B-5 oraz przełączniki LAN Juniper EX4600.

Referencje: