Naważniejsze projekty z ostatnich lat

Auto Partner S.A.

W związku z modernizacją infrastruktury informatycznej Auto Partner zdecydował się powierzyć naszej firmie dostawę oraz wdrożenie 90 przełączników dostępowych firmy Juniper.

Urządzenia serii EX zostały dostarczone wraz z 5-letnim wsparciem producenta.

Kolejnym etapem modernizacji infrastruktury IT w firmie Auto Partner było opracowanie koncepcji technicznej i realizacja sieci WLAN w głównych magazynach Bieruń i Pruszków, a także w siedzibie Spółki w Bieruniu. Celem zadania było zapewnienie poprawnego działania sieci WLAN, umożliwiającej pracę skanerów kodów kreskowych i innych bezprzewodowych urządzeń na obszarach magazynowych.

Referencje: